За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описСторони користуються рiвними процесуальними правами. Крiм прав, зазначених у статтi 99 цього Кодексу, позивач вправi протягом усього часу розгляду справи по сутi змiнити пiдставу або предмет позову, збiльшити або зменшити розмiр позовних вимог або вiдмовитися вiд позову.
Вiдповiдач має право визнати позов повнiстю або частково.
Сторони можуть закiнчити справу мировою угодою в усякiй стадiї процесу, вимагати виконання рiшення, ухвали, постанови суду.
Особи, якi беруть участь у справах, що виникають з адмiнiстративно-правових вiдносин, i в справах окремого провадження, користуються правами i несуть обов'язки сторiн за винятками, передбаченими Главами 29-39 цього Кодексу.
Суд не приймає вiдмови вiд позову, визнання позову вiдповiдачем i не затверджує мирової угоди сторiн, якщо цi дiї суперечать законовi або порушують чиї-небудь права i охоронюванi законом iнтереси.