За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описПозовна заява подається до суду в письмовiй формi.
Позовна заява повинна мiстити в собi:
1) назву суду, до якого подається заява;
2) точну назву позивача i вiдповiдача, їх мiсце проживання або знаходження, а також назву представника позивача, коли позовна заява подається представником;
3) змiст позовних вимог;
4) виклад обставин, якими позивач обгрунтовує свої вимоги;
5) зазначення доказiв, що стверджують позов;
6) зазначення цiни позову;
7) пiдпис позивача або його представника з зазначенням часу подання заяви.
Позовна заява про розiрвання шлюбу повинна мiстити в собi, крiм зазначеного в пунктах 1-7 цiєї статтi, вiдомостi про рiк народження кожного з подружжя, про наявнiсть неповнолiтнiх дiтей, їх прiзвище, iм'я та по батьковi, при кому з батькiв вони знаходяться i пропозицiї щодо участi подружжя в утриманнi i вихованнi дiтей пiсля розiрвання шлюбу. В позовну заяву може бути також включено вимогу про подiл спiльного майна подружжя.
До позовної заяви додаються письмовi докази, а якщо позовна заява подається представником позивача - також довiренiсть чи iнший документ, що стверджує повноваження представника. ( Стаття 137 iз змiнами, внесеними згiдно з Указами ПВР вiд 15.10.66, N 1461-10 вiд 23.01.81 )