За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описВсi справи, що пiдлягають вирiшенню в порядку цивiльного судочинства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших судiв, розглядаються районними (мiськими) судами.
Вiйськовим судам гарнiзонiв як судам першої iнстанцiї пiдсуднi цивiльнi справи за скаргами вiйськовослужбовцiв на неправомiрнi дiї i рiшення службових осiб i органiв вiйськового управлiння, крiм тих, що пiдсуднi вiйськовим судам регiонiв i Вiйськово-Морських Сил; справи про захист честi i гiдностi, сторонами у яких є вiйськовослужбовцi або вiйськовi органiзацiї, iншi справи, пов'язанi iз захистом прав i свобод вiйськовослужбовцiв та iнших громадян, прав та законних iнтересiв вiйськових частин, установ, органiзацiй.
Вiйськовим судам регiонiв, Вiйськово-Морських Сил як судам першої iнстанцiї пiдсуднi справи за скаргами на незаконнi дiї i рiшення вiйськових службових осiб i органiв вiйськового управлiння на рiвнi вiйськових об'єднань i вище.
Мiжобласному суду як суду першої iнстанцiї пiдсуднi всi справи, що пiдлягають вирiшенню в порядку цивiльного судочинства, на особливо режимних об'єктах, розташованих на територiї України. ( Стаття 123 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом 4018-12 вiд 24.02.94 )