За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описПозови про стягнення коштiв на утримання (алiменти) i про встановлення батькiвства, позови робiтникiв i службовцiв, що випливають з трудових правовiдносин, позови колгоспникiв про оплату працi, позови, що випливають з авторського права, права на вiдкриття, винахiд, корисну модель, промисловий зразок та рацiоналiзаторську пропозицiю, можуть подаватися також за мiсцем проживання позивача.
Позови про вiдшкодування шкоди, заподiяної калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, а також втратою годувальника, можуть пред'являтися позивачем за його мiсцем проживання чи за мiсцем заподiяння шкоди.
Позови про поновлення трудових, пенсiйних i житлових прав, повернення майна або його вартостi, зв'язанi з вiдшкодуванням шкоди, заподiяної громадяниновi незаконним засудженням, незаконним притягненням до кримiнальної вiдповiдальностi, незаконним застосуванням взяття пiд варту як запобiжного заходу, незаконним накладанням адмiнiстративного стягнення у виглядi арешту чи виправних робiт, можуть пред'являтися позивачем за мiсцем його проживання або за мiсцем знаходження вiдповiдача.
Позови про вiдшкодування шкоди, заподiяної майну громадян або юридичних осiб, можуть пред'являтися також за мiсцем заподiяння шкоди.
Позови громадян, що пов'язанi iз захистом їх прав як споживачiв товарiв (робiт, послуг), можуть бути поданi за їх вибором за мiсцем свого проживання або за мiсцезнаходженням вiдповiдача, за мiсцем заподiяння шкоди або за мiсцем виконання договору.
Позови, що випливають з дiяльностi фiлiалу юридичної особи, можуть бути пред'явленi також за мiсцем знаходження фiлiалу.
Позови до вiдповiдача, мiсце постiйного проживання якого невiдоме, пред'являються за мiсцем знаходження його майна, або за мiсцем його тимчасового перебування, або за останнiм вiдомим мiсцем постiйного проживання чи постiйного заняття вiдповiдача.
Позови до вiдповiдача, який не має в Українi мiсця проживання, можуть бути пред'явленi за мiсцем знаходження його майна або за останнiм вiдомим мiсцем його проживання в Українi.
Мiсце знаходження майна та останнє вiдоме мiсце проживання чи заняття вiдповiдача повиннi бути в кожному випадку достовiрно встановленi.
Позови про стягнення збиткiв, завданих зiткненням суден, а також про стягнення винагороди за допомогу рятування на морi можуть пред'являтися також за мiсцем знаходження судна вiдповiдача або порту приписки судна.
Позови про розiрвання шлюбу з особами, визнаними в установленому порядку безвiсно вiдсутнiми, недiєздатними внаслiдок душевної хвороби або недоумства, а також з особами, засудженими за вчинення злочину до позбавлення волi на строк не менш як три роки, можуть пред'являтися за мiсцем проживання позивача.
Позови про розiрвання шлюбу можуть пред'являтися за мiсцем проживання позивача також у випадку, коли при ньому є неповнолiтнi дiти або коли йому за станом здоров'я чи з iнших поважних причин виїхати до мiсця проживання вiдповiдача важко. На бажання подружжя справу можна розглядати за мiсцем проживання будь-кого з них. ( Стаття 126 iз змiнами, внесеними згiдно з Указами ПВР вiд 15.10.66, N 2135-08 вiд 15.10.73, N 1461-10 вiд 23.01.81, N 2994-10 вiд 11.01.82; Законами вiд N 2857-12 вiд 15.12.92, 145/94-ВР вiд 27.07.94, 75/95-ВР вiд 28.02.95 )