За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описПредставники громадських органiзацiй i трудових колективiв, якi не є стороною в справi, допускаються за ухвалою суду до участi в судовому розглядi для викладення судовi думки органiзацiй або колективiв, що уповноважили їх, з приводу справи, яка розглядається судом.
Представники громадських органiзацiй i трудових колективiв мають право знайомитися з матерiалами справи, бути присутнiми на всiх судових засiданнях, подавати докази i брати участь в їх дослiдженнi, ставити питання особам, якi беруть участь у справi, свiдкам та експертам, викладати свої доводи та мiркування в усiх питаннях, що виникають пiд час судового розгляду, брати участь у судових дебатах.
Повноваження представникiв громадських органiзацiй i трудових колективiв стверджуються виписками з постанов загальних зборiв або виборного органу громадської органiзацiї чи колективу, прийнятих з приводу розглядуваної судом справи. ( Стаття 161 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом ПВР N 1461-10 вiд 23.01.81 )