За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описСуд, виявивши при розглядi цивiльної справи порушення законностi окремими службовими особами чи громадянами або порушення встановленого порядку розгляду скарг, заяв, звернень державними, громадськими органами, органами мiсцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, установами, органiзацiями, пiдприємствами i їх об'єднаннями, iншими юридичними особами чи iншi iстотнi недолiки в їх дiяльностi, постановляє окрему ухвалу i надсилає її цим чи вiдповiдним службовим особам, органам, установам, органiзацiям вищого рiвня по вiдношенню до тих, що допустили порушення законностi, або трудовим колективам. (Частину 1 статтi 235 змiнено згiдно iз Законом N 403/95-ВР вiд 31.10.95 р.) Пiдприємства, установи, органiзацiї, службовi особи, трудовi колективи зобов'язанi в мiсячний строк повiдомити суд про вжитi ними заходи по усуненню порушень законностi, недолiкiв у роботi. (Частину 2 статтi 235 змiнено згiдно iз Законом N 403/95-ВР вiд 31.10.95 р.) Якщо при розглядi цивiльної справи суд виявить у дiях сторони або iншої особи ознаки злочину, вiн повiдомляє про це прокурора або порушує кримiнальну справу.
Залишення вiдповiдною службовою особою без розгляду окремої ухвали суду або невжиття заходiв до усунення зазначених у нiй порушень закону, а також несвоєчасна вiдповiдь на окрему ухвалу тягнуть за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз статтею 185-6 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення. ( Стаття 235 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом ПВР N 1461-10
вiд 23.01.81; Законом N 2857-12 вiд 15.12.92 )
Б. Провадження по справах, що виникають з адмiнiстративно-правових вiдносин