За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описСуд розглядає справи:
1) по скаргах на неправильностi в списках виборцiв та в списках громадян, якi мають право брати участь у референдумi;
1-1) по скаргах на рiшення i дiї територiальної, окружної (територiальної) виборчої комiсiї по виборах депутатiв i голiв сiльських, селищних, районних, мiських, районних у мiстах, обласних Рад та заявах про скасування рiшення виборчої комiсiї про реєстрацiю кандидата;
1-2) по скаргах на рiшення i дiї Центральної та окружної виборчих комiсiй по виборах Президента України та заявах про скасування рiшення Центральної виборчої комiсiї;
1-3) по заявах про скасування рiшення окружної виборчої комiсiї про реєстрацiю кандидата в народнi депутати України;
1-4) по скаргах на рiшення i дiї Центральної виборчої комiсiї;
1-5) по заявах про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разi невиконання ним вимог щодо несумiсництва депутатської дiяльностi з iншими видами дiяльностi; 2) по скаргах на дiї органiв i службових осiб у зв'язку з накладенням адмiнiстративних стягнень;
3) по скаргах громадян на рiшення, дiї або бездiяльнiсть державних органiв, юридичних чи службових осiб у сферi управлiнської дiяльностi; (пункт 3 статтi 236 змiнено згiдно iз Законом N 403/95-ВР вiд 31.10.95 р.) 3-1) по скаргах на рiшення, прийнятi вiдносно релiгiйних органiзацiй;
3-2) за заявами прокурора про визнання правового акта незаконним;
4) про стягнення з громадян недоїмки по податках, самооподаткуванню сiльського населення i державному обов'язковому страхуванню.
Суд розглядає й iншi справи, що виникають з адмiнiстративно-правових вiдносин, вiднесенi законом до компетенцiї судiв. ( Стаття 236 iз змiнами, внесеними згiдно з Указами ПВР N 1461-10 вiд 23.01.81, N 2994-10 вiд 11.01.82, N 5803-11 вiд 25.04.88, N 8710-11 вiд 19.01.90, N 659-12 вiд 28.01.91; Законами 2857-12 вiд 15.12.92, N 3039-12 вiд 03.03.93, N 3906-12 вiд 02.02.94, N 76/94-ВР вiд 01.07.94, N 403/95-ВР вiд 31.10.95, N 269/96-ВР вiд 03.07.96 )