За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описДо рiшень, дiй або бездiяльностi суб'єктiв оскарження належать колегiальнi i одноособовi рiшення, дiї або бездiяльнiсть, у зв'язку з якими громадянин вважає, що:
порушено або порушуються його права чи свободи;
створено або створюються перепони для реалiзацiї ним своїх конституцiйних прав чи свобод або що вжитi заходи щодо реалiзацiї його прав є недостатнiми;
покладено на нього обов'язки, не передбаченi законодавством або передбаченi законодавством, але без врахування конкретних обставин, за яких цi обов'язки повиннi покладатися, або що вони покладенi не уповноваженими на це особою чи органом;
його притягнено до вiдповiдальностi, яку не передбачено законом, або до нього застосовано стягнення за вiдсутнiстю передбачених законом пiдстав, або неправомочною службовою особою чи органом.
Суб'єкти оскарження несуть вiдповiдальнiсть за невиконання лише тих обов'язкiв, якi були на них покладено законодавчими або iншими нормативними актами.