За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описРiшення суду про визнання громадянина обмежено дiєздатним чи недiєздатним пiсля набрання ним законної сили надсилається органовi опiки та пiклування. Воно є пiдставою для призначення обмежено дiєздатному пiклувальника, а недiєздатному - опiкуна.
Скасування обмеження дiєздатностi громадянина, який припинив зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами (Стаття 15 Цивiльного кодексу України), здiйснюється рiшенням суду за заявою самого громадянина, його пiклувальника або установ, органiзацiй та осiб, зазначених у статтi 256 цього Кодексу, а також з власної iнiцiативи суду.
Поновлення громадянина в дiєздатностi у разi його видужання або значного полiпшення здоров'я (Стаття 16 Цивiльного кодексу України) здiйснюється рiшенням суду на пiдставi вiдповiдного висновку судово-психiатричної експертизи за заявою опiкуна або установ, органiзацiй та осiб, зазначених у статтi 256 цього Кодексу, а також з власної iнiцiативи суду.
Рiшення суду пiсля набрання ним законної сили надсилається органовi опiки та пiклування. Воно є пiдставою для зняття встановлених над громадянином опiки чи пiклування. ( Стаття 260 iз змiнами, внесеними згiдно з Указами ПВР N 2135-08
вiд 15.10.73, N 4452-11 вiд 21.08.87 )