За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описСуд розглядає справи про встановлення:
1) родинних вiдносин громадян;
2) перебування громадянина на утриманнi;
3) калiцтва на виробництвi або у зв'язку з виконанням державних чи громадських обов'язкiв, якщо це потрiбно для призначення пенсiї або одержання допомоги по соцiальному страхуванню;
4) реєстрацiї усиновлення, шлюбу, розiрвання шлюбу, народження i смертi;
5) перебування у фактичних шлюбних вiдносинах у встановлених законом випадках, якщо шлюб в органах запису актiв громадянського стану не може бути зареєстрований внаслiдок смертi одного з подружжя;
6) належностi правовстановлюючих документiв особi, прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце i час народження якої, зазначенi в документi, не збiгаються з iм'ям, по батьковi, прiзвищем, мiсцем i часом народження цiєї особи, вказаними у свiдоцтвi про народження або в паспортi;
7) факту смертi особи в певний час при вiдмовi органiв запису актiв громадянського стану зареєструвати факт смертi.
Судовим порядком можуть бути встановленi також iншi факти, вiд яких залежить виникнення, змiна або припинення особистих чи майнових прав громадян, якщо дiюче законодавство не передбачає iншого порядку їх встановлення.
Справи про встановлення факту належностi особi квитка про членство в об'єднаннi громадян, вiйськового квитка, паспорта, а також свiдоцтв, що їх видають органи запису актiв громадянського стану, судовому розглядовi не пiдлягають. ( Стаття 273 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 2857-12 вiд 15.12.92 )