За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описЗа правилами, викладеними в цьому Роздiлi Кодексу, пiдлягають виконанню:
1) рiшення, ухвали i постанови судiв у цивiльних справах, а також постанови народних суддiв про стягнення алiментiв;
2) вироки, ухвали i постанови судiв у кримiнальних справах в частинi майнових стягнень;
3) постанови суддi або суду в частинi майнових стягнень у справах про адмiнiстративнi правопорушення;
4) мировi угоди, затвердженi судом;
4-1) постанови прокурора про виселення в адмiнiстративному порядку громадян, якi самоправно зайняли жиле примiщення або проживають у будинках, що загрожують обвалом;
5) виконавчi написи нотарiусiв;
6) рiшення арбiтражного суду в передбачених законом випадках;
6-1) рiшення Мiжнародного комерцiйного арбiтражного суду i Морської арбiтражної комiсiї при Торгово-промисловiй палатi України, арбiтражiв (третейських судiв), спецiально утворюваних для розгляду окремих справ;
7) не сплаченi в строк платiжнi вимоги, акцептованi платником;
8) рiшення товариських судiв про майновi стягнення;
9) рiшення третейських судiв;
10) рiшення комiсiй по трудових спорах;
11) постанови профспiлкових комiтетiв пiдприємств, установ, органiзацiй по спорах про вiдшкодування шкоди, заподiяної калiцтвом чи iншим ушкодженням здоров'я або втратою годувальника;
12) постанови адмiнiстративних органiв або службових осiб, яким законом надано право провадити стягнення з громадян у безспiрному порядку;
13) рiшення виконавчих комiтетiв районних, мiських, районних у мiстах Рад народних депутатiв про примусовий продаж другого будинку, що належить громадяниновi на правi особистої власностi;
14) рiшення виконавчих комiтетiв мiських, селищних i сiльських Рад народних депутатiв про стягнення з державних пiдприємств, установ, органiзацiй, колгоспiв, iнших кооперативних органiзацiй, їх об'єднань, iнших громадських органiзацiй шкоди за потрави посiвiв i пошкодження насаджень;
15) рiшення iноземних судiв у передбачених законом випадках;
16) постанови комiсiї в справах неповнолiтнiх щодо грошових стягнень;
17) рiшення державних органiв, прийнятi з питань володiння i користування культовими будiвлями та майном;
18) рiшення комiсiй Рад народних депутатiв з питань поновлення прав реабiлiтованих;
19) рiшення Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень у передбачених законодавчими актами випадках.
Судовi рiшення виконуються пiсля того, як вони набрали законної сили, за винятком випадкiв негайного їх виконання (статтi 217 i 218 цього Кодексу). ( Стаття 348 iз змiнами, внесеними згiдно з Указами ПВР вiд 15.10.66, N 1461-10 вiд 23.01.81, N 2934-10 вiд 11.01.82, N 7194-10 вiд 22.06.84, N 8520-10 вiд 01.03.85, N 1897-11 вiд 11.03.86, N 5207-11 вiд 11.01.88; Законами N 2295-12 вiд 23.04.92, N 2857-12 вiд 15.12.92, N 287/94-ВР вiд 14.12.94, N 68/95-ВР вiд 15.02.95, N 82/95-ВР вiд 02.03.95 )