За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
 
::
Бібліографічний описIз сум, стягнутих судовим виконавцем з боржника, в першу чергу покриваються витрати по виконанню, а решта суми надходить на задоволення вимог стягувачiв. Сума, що залишилась пiсля задоволення всiх вимог, повертається боржниковi.
Суми, стягнутi з боржника i належнi до перерахування стягувачам, зараховуються судовим виконавцем на депозитний рахунок суду, а потiм видаються або перераховуються в установленому порядку.
Суми, належнi до зарахування в доход держави, вносяться судовим виконавцем безпосередньо у вiдповiднi установи Нацiонального банку України.
Суми, стягнутi на користь осiб, якi проживають за кордоном, перераховуються стягувачевi в установленому порядку.
При недостатностi стягненої з боржника суми для задоволення всiх вимог за виконавчими документами ця сума розподiляється мiж стягувачами в такiй черговостi:
у першу чергу задовольняються:
забезпеченi заставою вимоги про стягнення з вартостi заставленого майна;
у другу чергу задовольняються:
1) вимоги про стягнення алiментiв;
2) вимоги робiтникiв i службовцiв, що випливають з трудових правовiдносин;
3) вимоги членiв колгоспiв, зв'язанi з їх працею в колгоспi;
4) вимоги про оплату поданої адвокатом юридичної допомоги;
5) вимоги про виплату винагороди за використання творiв у галузi науки, лiтератури i мистецтва, а також об'єктiв права iнтелектуальної власностi, на якi видано охороннi документи;
6) вимоги про вiдшкодування шкоди, заподiяної калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку з втратою годувальника.
Пiсля повного задоволення зазначених вимог задовольняються вимоги по соцiальному страхуванню i вимоги громадян про вiдшкодування шкоди, заподiяної їх майну злочином або адмiнiстративним правопорушенням;
у третю чергу задовольняються:
1) вимоги по податках i неподаткових платежах до бюджету;
2) вимоги органiв державного страхування по обов'язковому страхуванню;
3) вимоги про вiдшкодування шкоди, заподiяної злочином або адмiнiстративним правопорушенням державним пiдприємствам, установам, органiзацiям, колгоспам, iншим кооперативним органiзацiям, їх об'єднанням, iншим громадським органiзацiям;
у четверту чергу задовольняються:
не забезпеченi заставою вимоги державних пiдприємств, установ, органiзацiй, колгоспiв, iнших кооперативних органiзацiй, їх об'єднань, iнших громадських органiзацiй;
у п'яту чергу задовольняються:
всi iншi вимоги:
Вимоги кожної наступної черги задовольняються пiсля повного погашення вимог попередньої черги.
При недостатностi стягненої суми для повного задоволення всiх вимог однiєї черги цi вимоги задовольняються пропорцiонально належнiй кожному стягувачевi сумi. ( Стаття 374 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом ПВР N 2994-10 вiд 11.01.82; Законами N 2857-12 вiд 15.12.92, N 3179-12 вiд 05.05.93, 75/95-ВР вiд 28.02.95 )