За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження правил експлуатації трамвая та тролейбуса [Держжитлокомунгосп] [1870] (витяг)
10.12.1994 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження правил експлуатації трамвая та тролейбуса [Держжитлокомунгосп] [1870] (витяг)

Затверджено наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 10.12.96 р. N 103

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 березня 1997 р. за N 66/1870

Правила експлуатації трамвая та тролейбуса

1. Загальні положення

Правила експлуатації трамвая та тролейбуса (далі - Правила) визначають вимоги (нормативи) до об'єктів, обладнання, устаткування і організації роботи підприємств міськелектротранспорту та їх структурних підрозділів, регулюють питання взаємодії та основні вимоги до працівників міськелектротранспорту.

Чітке виконання вимог чинних Правил - обов'язкова умова забезпечення злагодженості роботи усіх служб та інших структурних підрозділів підприємств міськелектротранспорту, якісного і безпечного транспортного обслуговування населення.

Правила обов'язкові для виконання усіма експлуатаційними та ремонтними підприємствами міського електричного транспорту незалежно від форм власності та видів діяльності. Правила також обов'язкові для підприємств та організацій, які розробляють і виготовляють рухомий склад та інші технічні засоби міського електротранспорту, комплектуючі вироби і запчастини до них та здійснюють проектування, капітальне будівництво і реконструкцію об'єктів та споруд міськелектротранспорту.

Підприємства міськелектротранспорту розробляють, з урахуванням конкретних умов, положення, інструкції та інші нормативні документи, які визначені цими Правилами.

Зміна цих Правил належить виключно до компетенції Держжитлокомунгоспу України, який затверджує також інші відомчі нормативні документи з експлуатації міського електротранспорту.

Правила розроблені на підставі Законів України "Про дорожній рух", "Про транспорт", "Про охорону праці", а також Правил дорожнього руху України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.93 N 1094, та інших нормативних документів, що регулюють діяльність транспортних підприємств та встановлюють вимоги до рухомого складу, систем електропостачання, трамвайних колій та інженерних споруд, а також організації руху.

1.3. Основні обов'язки, права та відповідальність підприємств міськелектротранспорту

1.3.1. Підприємства міськелектротранспорту зобов'язані забезпечувати:

якісне і вчасне перевезення пасажирів трамваєм і тролейбусом;

безпеку перевезень, запобігання аваріям та нещасним випадкам, 1.4. Вимоги до працівників міського електротранспорту

1.4.1. Кожний працівник підприємств міськелектротранспорту зобов'язаний дотримуватись Законів України, Правил дорожнього руху, нормативних документів з питань міськелектротранспорту, затверджених Держжитлокомунгоспом та іншими центральними органами виконавчої влади в межах їх компетенції, цих Правил, посадових інструкцій, вимог експлуатаційної документації підприємств-виготівників, інших нормативно-технологічних документів. Виконання обов'язків повинно контролюватися відповідними посадовими особами.

1.4.2. Працівники, винні у порушенні цих Правил, притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

1.4.3. Кваліфікація та стан здоров'я працівників міського електротранспорту повинні відповідати чинним вимогам до працівників підприємств підвищеної небезпеки.

1.4.4. До робіт, пов'язаних з рухом електротранспорту, наявністю високої електричної напруги, перебуванням на висоті, на проїжджій частині вулиць та трамвайних колій, допускаються особи, які мають спеціальну підготовку, набуту у навчально-курсових комбінатах, вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, та мають відповідні посвідчення.

1.4.5. На зазначені в п.1.4.4 цих Правил роботи приймаються особи, віком не молодше 18 років, що попередньо пройшли медкомісію і не мають протипоказань.

1.4.6. Робітники міського електричного транспорту, безпосередньо пов'язані з експлуатацією, технічним обслуговуванням і ремонтом електроустановок (тягових підстанцій, контактних і кабельних мереж, обладнань сигналізацій, управління рухом, зв'язку, електрифікованого технологічного устаткування заводів (майстерень) з ремонту рухомого складу та інших), допускаються до роботи тільки після вивчення цих Правил, інших чинних нормативних документів щодо улаштування і експлуатації електроустановок, техніки безпеки під час експлуатації електроустановок та присвоєння відповідної кваліфікаційної групи.

1.4.7. Водії трамвая, тролейбуса та інших саморухомих транспортних засобів повинні мати відповідні посвідчення.

1.4.8. Права, обов'язки та відповідальність працівників міського електротранспорту повинні бути викладені в посадових інструкціях, затверджених керівником підприємства міського електротранспорту.

1.4.9. Новоприйняті працівники перед допуском до роботи повинні пройти загальний інструктаж та інструктаж на робочому місці з оформленням відповідних записів у журналах інструктажів. Чергові та сезонні інструктажі водіїв повинні проводитися за графіком, затвердженим наказом керівника підприємства міського електротранспорту.

1.4.10. Поновлення і закріплення знань з Правил техніки безпеки працівниками міського електротранспорту повинні проводитися на інструктажах кожні півроку. Перевірка знань цих Правил проводиться щорічно комісією, призначеною наказом керівника підприємства.

3.3. Допуск рухомого складу до участі у дорожньому русі

3.3.1. Основні вимоги до виробництва рухомого складу

3.3.1.1. Рівень технічної оснащеності та організації виробництва підприємств-виготівників має забезпечувати: розроблення та виготовлення рухомого складу міськелектротранспорту відповідно до вимог державних стандартів, технічних умов та технічної документації; випуск запасних частин та комплектуючих виробів у необхідних обсягах відповідно до потреб експлуатаційних підприємств; проведення планової модернізації раніше виготовленого рухомого складу; сервісне обслуговування, облік та аналіз показників експлуатаційної надійності продукції, що випускається; забезпечення експлуатаційних організацій комплектами чинної технічної документації; вхідний контроль купованих виробів; проведення пусконалагоджувальних та кваліфікаційних випробувань.

3.3.1.2. Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та видів діяльності, а також окремі підприємці, які виготовляють транспортні засоби, їх складові частини та комплектуючі елементи, повинні мати ліцензії, оформлені відповідно до чинного законодавства.

3.3.4. Основні вимоги до технічного стану рухомого складу, який перебуває в експлуатації

3.3.4.1. Технічний стан трамвайних вагонів та тролейбусів, що перебувають в експлуатації, у частині, яка стосується безпеки пасажирів, безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища, повинен відповідати правилам, нормативам і стандартам України, затверджених у встановленому порядку.

3.3.4.2. Обов'язки забезпечення належного технічного стану рухомого складу покладаються на керівників підприємств міського електротранспорту та керівників підрозділів, які здійснюють технічне обслуговування, ремонт та експлуатацію трамвайних вагонів і тролейбусів.