За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про заходи щодо виконання закону України "Про пожежну безпеку" (витяг)
26.07.1994 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про заходи щодо виконання закону України "Про пожежну безпеку" (витяг)

ПРАВИЛА

обліку пожеж та їх наслідків

Загальні положення

1. Ці Правила визначають організацію та порядок ведення обліку пожеж та їх наслідків (далі - облік пожеж) і є обов'язковими для виконання міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями.

2. Облік пожеж запроваджено з метою аналізу причин та умов їх виникнення, оцінки стану пожежної безпеки, прогнозування ситуацій і розроблення запобіжних заходів для захисту життя і здоров'я громадян, майна приватної, колективної та державної форми власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах та створення умов для гасіння пожеж.

3. Документом, який засвідчує факт пожежі, є акт, що складається комісією за фактом пожежі чи загоряння відповідно до встановленої форми.

4. У цих Правилах поняття вживаються у такому значенні:

пожежа - неконтрольоване горіння, що супроводжується знищенням матеріальних цінностей та (або) створює загрозу життю і здоров'ю людей;

загоряння - неконтрольоване горіння поза межами спеціально визначеного місця, що не призвело до знищення матеріальних цінностей та (або) травмування чи загибелі людей;

втрати від пожежі - грошове вираження соціальних втрат, вартості знищених та пошкоджених матеріальних цінностей, витрат на гасіння, ліквідацію наслідків пожежі та відновлення об'єкта;

прямі збитки від пожежі - матеріальні цінності, знищені або пошкоджені внаслідок пожежі, вартість вогнегасних речовин, витрати на вжиття заходів для рятування людей і матеріальних цінностей;

побічні збитки від пожежі - пов'язані з ліквідацією пожежі та її наслідків соціальні, економічні та екологічні витрати, оцінені в грошовому вираженні, у тому числі на відновлення об'єкта, зумовлені простоєм виробництва, перервою в роботі, зміною графіка руху транспортних засобів;

знищені матеріальні цінності - матеріальні цінності, які повністю втратили свої властивості та не можуть використовуватися за призначенням і шляхом ремонту не можуть бути приведені в стан, придатний для подальшого використання;

пошкоджені матеріальні цінності - матеріальні цінності, які шляхом ремонту можуть бути приведені в стан, придатний для подальшого використання;

тілесне ушкодження - порушення анатомічної цілісності або фізіологічних функцій органів та тканин людини;

небезпечні фактори пожежі - полум'я та іскри, підвищена температура навколишнього природного середовища, токсичні продукти горіння та термічного розпаду, дим, знижена концентрація кисню;

вторинні прояви небезпечних факторів пожежі - осколки, уламки зруйнованих апаратів, агрегатів, установок, конструкцій, радіоактивні та токсичні речовини і матеріали, що виділилися із зруйнованих апаратів, установок, електричний струм, що виник внаслідок винесення напруги на струмопровідні частини конструкцій, апаратів, агрегатів, небезпечні фактори вибуху, що стався внаслідок пожежі, вогнегасні речовини.

5. Загиблою на пожежі вважається особа, смерть якої має прямий причинний зв'язок з пожежею (від тілесних пошкоджень, одержаних унаслідок впливу небезпечних факторів пожежі, а також вторинних проявів небезпечних факторів пожежі), встановлений на підставі висновку судово-медичної експертизи або результатів лікарського дослідження.

6. Травмованою на пожежі вважається особа, яка зазнала тілесних або інших ушкоджень унаслідок впливу вторинних проявів небезпечних факторів пожежі.

Порядок обліку пожеж та загорянь

7. Обліку підлягають усі пожежі та загоряння незалежно від місця їх виникнення та наслідків.

8. Не підлягають обліку:

вибухи, спалахи та розряди в електроенергетиці без подальшого поширення горіння;

факти самогубства шляхом самоспалювання, якщо це не призвело до поширення горіння, загибелі або травмування інших людей;

пожежі, що сталися на об'єктах права власності міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб і громадян, а також на об'єктах, що не перебувають в юрисдикції України, якщо це не призвело до загибелі або травмування громадян України та не завдало збитків юридичним та (або) фізичним особам України, або не призвело до інших наслідків для юридичних та (або) фізичних осіб України.

9. Облік пожеж та загорянь в Україні веде Головне управління Державної пожежної охорони МВС.

10. Первинний облік пожеж та загорянь ведуть центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації на об'єктах і транспортних засобах, що належать до сфери їх управління.

11. Облік пожеж та загорянь на транспортних засобах (за винятком зазначених у пункті 9 цих Правил), що перебувають у дорозі, здійснюється органами державного пожежного нагляду за місцем їх виникнення.

12. Центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, що здійснюють первинний облік пожеж та загорянь, зобов'язані щомісяця до 10 числа, що настає за звітним, подавати до Головного управління Державної пожежної охорони МВС інформацію про пожежі та їх наслідки на об'єктах і транспортних засобах, що належать до сфери їх управління, за формами, затвердженими Держкомстатом.

13. Страхові організації усіх форм власності зобов'язані у 5-денний термін письмово повідомляти органи Державної пожежної охорони МВС про звернення до них юридичних та фізичних осіб із заявою про страховий випадок, спричинений пожежею.

14. Виявлені незареєстровані пожежі обліковуються відповідно до цих Правил.

Облік втрат унаслідок пожежі

15. Втрати внаслідок пожежі визначаються сумою прямих і побічних збитків за цінами, що діють на час виникнення пожежі.

16. Облік прямих і побічних збитків ведеться окремо.

17. Облік збитків, завданих пожежами, ведеться на підставі довідок про завдані збитки, складених відповідно до документів бухгалтерського обліку, а також відомостей страхових організацій, витягів з рішень судових органів, документів чи письмових заяв власників особистого майна.

Відповідальність за достовірність відомостей про збитки несуть особи, що подали відповідні документи.

18. Прямі матеріальні збитки, завдані внаслідок знищення пожежею основних фондів, визначаються за залишковою вартістю з урахуванням останньої переоцінки, за винятком вартості залишків.

Прямі матеріальні збитки, завдані внаслідок знищення пожежею основних фондів на стадіях незавершеного капітального будівництва та капітального ремонту, визначають виходячи з обсягу виконаних робіт.

19. Побічні матеріальні збитки визначаються за довідками, поданими юридичними та фізичними особами, а в разі їх відсутності за існуючою методикою Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС з урахуванням відомостей страхових організацій, витягів з рішень судових органів тощо.

20. Збитки від знищення (пошкодження) пожежею обігових коштів визначаються шляхом виключення з вартості матеріальних цінностей, які перебувають на обліку за цінами на момент виникнення пожежі, вартості матеріальних цінностей, що залишилися.

21. Вартість продукції власного виробництва, в тому числі того, що перебуває на стадії незавершеного виробництва, визначається виходячи з її первісної вартості та витрат на обробку, проведену до моменту виникнення пожежі.

Вартість готової продукції, сировини та інших матеріальних цінностей (включаючи малоцінні та швидкозношувані речі), які перебувають на складах (базах), визначається за оптовими чи закупівельними цінами з урахуванням транспортних, заготівельно-складських накладних витрат та норм природних збитків на момент виникнення пожежі, а в роздрібній торгівлі - за роздрібними цінами.

22. У разі знищення внаслідок пожежі цінних паперів і грошових знаків матеріальні збитки вважаються такими, що дорівнюють їх номінальній вартості, крім цінних паперів (грошових знаків), що перебувають у стадії виготовлення, матеріальні збитки за якими визначаються відповідно до собівартості їх виготовлення. [Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення]

23. Якщо пожежа спричинила збитки, що були визначені в іноземній валюті, вона перераховується в гривні за курсом Національного банку на момент виникнення пожежі.

24. У разі знищення (пошкодження) продукції інтелектуальної та творчої діяльності збитки визначаються на підставі договірних та інших документів чи експертизи.

Облік загиблих і травмованих

25. Обліку підлягають загиблі на пожежах (що підтверджено висновками судово-медичної експертизи або результатами лікарського дослідження причини смерті) та травмовані на пожежах, крім осіб, що загинули або були травмовані внаслідок спроби вчинити самогубство шляхом самоспалювання.

26. Медичні заклади усіх форм власності зобов'язані негайно повідомляти органи Державної пожежної охорони МВС про звернення або доставлення до них для надання медичної допомоги осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєнням, одержаними під час пожежі, або померлих від травм і впливу небезпечних факторів пожежі та надавати висновки про причину смерті зазначених осіб.

Відповідальність за ведення обліку

27. Відповідальність за ведення обліку, а також за достовірність даних та інформації про загоряння, пожежі та їх наслідки, своєчасність їх подання згідно із законодавством несуть керівники органів виконавчої влади, юридичні особи, які ведуть цей облік, надають інформацію та звітність.

Контроль за веденням обліку пожеж

28. Контроль за веденням обліку пожеж здійснюється Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та юридичними особами, які ведуть облік пожеж.

29. Органи державного пожежного нагляду мають право здійснювати перевірку ведення обліку пожеж та втрат у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та юридичних осіб, що ведуть цей облік.