За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про охорону навколишнього природного середовища (витяг)
19.11.1992 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про охорону навколишнього природного середовища (витяг)

ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Про охорону навколишнього природного середовища

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

[Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України]

З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

[Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України] (частину 2 преамбули змінено згідно із Законом N 81/96-ВР від 06.03.96 р.)

Стаття 25. Інформування про стан навколишнього природного середовища

На спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях та інші спеціально уповноважені державні органи покладається підготовка та подання щорічно Верховній Раді України Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в республіці, а також забезпечення заінтересованих державних і громадських органів, підприємств, установ, організацій та громадян інформацією про стан навколишнього природного середовища, випадки і причини його екстремального забруднення, рекомендаціями щодо заходів, спрямованих на зменшення його негативного впливу на природні об'єкти і здоров'я населення, про наслідки і результати ліквідації цих явищ, екологічні прогнози, про притягнення винних до відповідальності.

[Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України]

Порядок інформування про стан навколишнього природного середовища визначається Кабінетом Міністрів України.

[Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України]

(статтю 25 змінено згідно із Законом N 81/96-ВР від 06.03.96 р.)

Стаття 31. Завдання стандартизації і нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища

Екологічна стандартизація і нормування проводяться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Стаття 32. Екологічні стандарти

[Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо]

Державні стандарти в галузі охорони навколишнього природного середовища є обов'язковими для виконання і визначають поняття і терміни, режим використання й охорони природних ресурсів, методи контролю за станом навколишнього природного середовища, вимоги щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, інші питання, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища та використанням природних ресурсів.

[Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України]

Екологічні стандарти розробляються і вводяться в дію в порядку, що встановлюється законодавством України. давчих актів України щодо]

(частину 1 статті 32 змінено згідно із Законом N 1642-ІІІ від 06.04.2000 р.)

Екологічні стандарти розробляються і вводяться в дію в порядку, що встановлюється законодавством Української РСР.

[Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України]

(частину 2 статті 32 змінено згідно із Законом N 81/96-ВР від 06.03.96 р.)

Стаття 33. Екологічні нормативи

[Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо]

Екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних факторів.

[Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України]

Законодавством України можуть встановлюватися нормативи використання природних ресурсів та інші екологічні нормативи. щодо]

(частину 1 статті 33 змінено згідно із Законом N 1642-ІІІ від 06.04.2000 р.)

Законодавством Української РСР можуть встановлюватися нормативи використання природних ресурсів та інші екологічні нормативи. Екологічні нормативи повинні встановлюватися з урахуванням вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів.

(частину 2 статті 33 змінено згідно із Законом N 81/96-ВР від 06.03.96 р.)

Екологічні нормативи повинні відповідати вимогам охорони навколишнього природного середовища та здоров'я людей від негативного впливу його забруднення.

[Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України]

Нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі та рівні шкідливих фізичних впливів на нього є єдиними для всієї території України.

(частину 3 статті 33 змінено згідно із Законом N 1642-ІІІ від 06.04.2000 р.)

Нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі та рівні шкідливих фізичних впливів на нього є єдиними для всієї території Української РСР.

[Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з]

(частину 4 статті 33 змінено згідно із Законом N 81/96-ВР від 06.03.96 р.)

У разі необхідності для курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних та інших окремих районів можуть встановлюватися більш суворі нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. Екологічні нормативи розробляються і вводяться в дію спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та іншими уповноваженими на те державними органами відповідно до законодавства України.

(N 1642-ІІІ від 06.04.2000 р.) (частину 6 статті 33 змінено згідно із Законами: N 81/96-ВР від 06.03.1996 р.)