За підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства та порталу UaPravo.com - Бесплатные Юридические Консультации
  Социальный проект - бесплатные юридические консультации. Мы подскажем вам в юридических вопросах и поможем составить исковое заявление
ГоловнаПошукДопомогаМетодики   Навчальний практикум   Путівник   Документи   Судова практика
 
Надішліть ваші зауваження чи побажанняБібліотека   Словник   Ресурси інтернет
  Нормативний документ  
Про затвердження порядку звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю [Мінекобезпеки, Міністерство охорони здоров'я] [2387] (витяг)
17.11.1997 :: Нормативний документ
Бібліографічний описПовний текстЗв'язок з ресурсамиЗв'язок по розділам знань

Про затвердження порядку звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю [Мінекобезпеки, Міністерство охорони здоров'я] [2387] (витяг)

Затверджено

наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17.11.97 р. N 183/331

Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю

 

1.1. Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю (далі - Порядок) розроблено відповідно до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" та запроваджує критерії та порядок забезпечення безпеки при звільненні від регуляційного контролю радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів і належить до норм, правил і стандартів щодо поводження з радіоактивними відходами.

1.2. Вимоги Порядку поширюються на види діяльності у сфері поводження з рідкими і твердими радіоактивними відходами, які утворюються на ядерних установках, а також при використанні радіаційних технологій у промисловості, сільському господарстві, медицині та наукових дослідженнях у таких випадках:

- при створенні в процесі використання ядерної енергії радіоактивних відходів дуже низької питомої активності з поверхневим забрудненням, що знімається, які безпосередньо або після дезактивації та/або буферного зберігання можуть розглядатися як ті, котрі підлягають звільненню від подальшого регуляційного контролю;

- при запровадженні технологій по переробці радіоактивних відходів, що передбачають виділення окремих потоків продуктів переробки, які можуть бути захоронені або повторно використані без застосування до них регуляційного контролю;

- при вторинному використанні матеріалів, які містять радіонукліди або забруднені ними, в межах ядерно-паливного циклу або радіаційних технологій, включаючи буферний матеріал обмеженого застосування.

1.3. Звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю здійснюється у дозвільному порядку органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

1.4. Звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю може здійснюватися на будь-якому етапі поводження з ними.

1.5. У кожному конкретному випадку кількість радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів, які звільняються від регуляційного контролю, обмежується кількісною межею, яка визначається виходячи з дозових критеріїв.

1.6. Звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю може бути як остаточним, так і обмеженим.

1.7. Остаточно від регуляційного контролю звільняються радіоактивні відходи і побічні радіоактивні матеріали, які можуть не розглядатися як радіоактивні через їх низьку активність, до того ж немає потреби визначати методи захоронення або переробки радіоактивних відходів і вводити інші обмеження.

1.8. У разі обмеженого звільнення від регуляційного контролю повинні бути визначені методи захоронення або переробки, встановлені рівні звільнення, а також обумовлена можливість передачі радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів іншій юридичній особі.

2. Основні терміни, поняття та їх визначення

Буферне зберігання - зберігання радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів у спеціально призначеній споруді протягом визначеного часу, яке забезпечує зниження активності радіоактивних відходів за рахунок природного розпаду радіонуклідів.

Обмежене звільнення від регуляційного контролю - зняття регуляційного контролю, при якому органи державного регулювання визначають спеціальні умови стосовно передачі радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів іншим особам, методів захоронення або переробки радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів, обмежень щодо активності тощо, і здійснюють нагляд за їх виконанням.

Остаточне звільнення від регуляційного контролю - повне зняття регуляційного контролю без визначення спеціальних умов.

Побічні радіоактивні матеріали - радіоактивні матеріали, які утворюються внаслідок роботи ядерних установок, а також при використанні радіаційних технологій у промисловості, сільському господарстві, медицині та наукових дослідженнях, і які можуть бути використані повторно.

Похідний рівень звільнення - величина, що використовується як критерій при проведенні безпосередніх вимірів радіаційних характеристик радіоактивних відходів, котра визначається з урахуванням застосованого методичного і апаратного забезпечення, маючи на увазі встановлений рівень звільнення.

Радіоактивні відходи - матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умов, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається.

Регуляційний контроль - контроль органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, основою якого є система оповіщення, реєстрації та ліцензування, яка дає можливість компетентному органу встановлювати належні вимоги щодо безпеки.

Рівень звільнення - встановлена органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки межа активності або радіоактивного забруднення, за якої, або нижче якої радіоактивні відходи і побічні радіоактивні матеріали можуть бути звільнені від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

3. Критерії звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю

3.1. Звільнення від регуляційного контролю не повинно призводити до перевищення основних дозових меж, які встановлені діючими нормами радіаційної безпеки.

3.2. При розгляді можливості звільнення від регуляційного контролю повинні бути враховані фізичні, хімічні та інші властивості радіоактивних відходів з метою запобігання випадкам звільнення від регуляційного контролю радіоактивних відходів, нерадіаційні властивості яких можуть призвести до збільшення радіаційної небезпеки. Не можуть бути звільнені від регуляційного контролю легкозаймисті та летючі радіоактивні відходи і побічні радіоактивні матеріали.