Социальный проект - бесплатные юридические консультации UaPravo.com В нашей жизни правда всегда торжествует,
но жизни часто не хватает.
                               С. Эйзенштейн
Социальный проект, юридические консультации UaPravo.com

Позовна заява про визнання права власності на описане майно та виключення його з опису


 До __________________________________________

                (найменування місцевого суду)

Позивач ___________________________________

                                       (п. і. б.)

що проживає за адресою: індекс ____________

Номер засобу зв'язку ___________________

Відповідач 1 _______________________________

                                       (п. і. б.)

що проживає за адресою: індекс ____________


Номер засобу зв'язку ___________________

Відповідач 2 __________________________


Місцезнаходження: індекс _______________


Номер засобу зв'язку _______________________

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА

ОПИСАНЕ МАЙНО ТА ВИКЛЮЧЕННЯ ЙОГО З ОПИСУ

 

Ціна позову: ______________

 

"___" _____________ ____ року я зареєстрував(ла) шлюб з Відповідачем-1

            (число, місяць, рік)

____________________________________і проживав(ла) шлюбним життям з ним (нею) разом до його (її) арешту.

            (П. І. Б.)

 

 

Вироком ______________________________ від "___"____________ ____ р.

                           (найменування суду)

Відповідач-1 був засуджений за ч. ___ ст. ___ Кримінального кодексу України до

______________________________________________________________________.

                        (вид і міра покарання)

Одночасно з Відповідача-1 за цивільним позовом було стягнуто на користь

_______________________________________________________________________

                        (вказати Відповідача-2)

для відшкодування завданої злочином шкоди ____________________________ грн.

"___" _______________ ____ р. _________________________ проведено опис спільно нажитого нами майна,

до якого ввійшло наступне майно: _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________.

(найменування, вартість і час придбання майна)

В той же час до цього опису ___________ було включене майно, а саме: _____________________________________,

яке відповідно до ст. 57 Сімейного кодексу України є моєю особистою приватною власністю, адже було подароване мені

особисто моїм чоловіком, що підтверджується ___________________________, а,

відтак, на нього не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями Відповідача-1.

Таким чином, включення вищевказаного майна до опису і звернення на нього стягнення є неправомірним.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 57, 73 Сімейного кодексу України, ст. 392 Цивільного кодексу України,

 

ПРОШУ:

Визнати за мною право власності на наступне майно і виключити його з опису __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(перерахувати речі, які, на думку позивача, належить виключити з опису та їх вартість)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

           на загальну суму __________________ грн.

 

Додатки:

1. Копія вироку суду.

2. Копія акта опису майна.

3. Копія свідоцтва про шлюб.

4. Докази, що підтверджують дарування майна Позивачеві.

5. Квитанція про сплату державного мита.

6. Квитанція про сплату послуг з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи.

7. Копії позовної заяви та копії доданих до неї документів для надіслання відповідачам.

 

_____________________

           Дата

____________________________________            ________________

         Підпис


 
 
Рубрики:
Реклама: Трансформеры игры динозавры. . absolut-taxi.kiev.ua самое дешевое такси в Киеве