Социальный проект - бесплатные юридические консультации UaPravo.com В нашей жизни правда всегда торжествует,
но жизни часто не хватает.
                               С. Эйзенштейн
Социальный проект, юридические консультации UaPravo.com

Позовна заява про спростування поширених засобами масової інформації недостовірних відомостей

До ______________________________
                 (найменування суду)
Позивач _________________________
_________________________________,
(П. І. Б.    кандидата у депутати)
що проживає за адресою: ___________ _________________________________
          (вказати місце проживання)
Номер засобу зв'язку ______________

Відповідач ____________________________  
          (найменування суб'єкта оскарження)
Місцезнаходження: ________________
_________________________________
Номер засобу зв'язку _______________

Позовна заява
про спростування поширених засобами масової інформації недостовірних відомостей

У ___ номері газети "_________________" від "___" ____________ 20__ р. було опубліковано статтю автора _____________ "_________________", в якій подано матеріали щодо _____________________________________________________________________________________________.
                                                              (позиції кандидата у депутати тощо)
Зокрема, у статті вказано, що "____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________".
Інформація, викладена в даній статті, містить недостовірні відомості _____________________________________________________________________________________________
                           (вказати, в чому полягають ці відомості і чому вони не відповідають дійсності;
_____________________________________________________________________________________________
                                                  навести докази на підтвердження викладеного)
Викладені матеріали ___________________________________________________________________________ невірно висвітлюють мою позицію,  а також вводять в оману виборців.

Явна недостовірність інформації, вміщеної у публікації, беззаперечно підтверджується _____________________________________________________________________________________________.
Моя вимога щодо спростування викладених у даній публікації недостовірних відомостей (підготовлений матеріал), подана у редакцію __________________ шляхом _______________ "___" ___________ ___ р., була відхилена редакцією з мотивів _____________________________________________________________________________.
Таким чином, поширена інформація є явно недостовірною і її розповсюдження, а також подальші рішення суб'єкта оскарження призвели до порушення моїх прав, передбачених ______________________________________________________________________________________________.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:
1. Визнати дії Відповідача неправомірним.
2. Зобов'язати ___________________________________________________
(найменування суб'єкта оскарження)
спростувати викладені відомості у визначеному законом порядку.

Додатки:
1. Докази на підтвердження скарги.
2. Копія скарги.
3. Копія відповіді (лист N ___ від "___"__________ 20__ р.).
4. Доказ сплати державного мита
5. Доказ сплати витрат на інформаційне забезпечення розгляду справи
6. _________________________________________________.
"___" _______________ 20__ р. __________________/___________________/
            (підпис)
 
Рубрики:
Реклама: http://essko-nn.ru/ запчасти газ оптом в нижнем новгороде. . Кран кшт балломакс шаровые краны.